Paloilmoitinjärjestelmien antaman turvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa ja on välttämätöntä, että paloilmoitinjärjestelmillä on vaadittavat sertifikaatit ja standardit. Uusi linjalämpöilmaisin EN Digital LHD on kehitetty vastaamaan eurooppalaisia vaatimuksia ja tarpeita. Lisäksi eurooppalaiset paloilmaisu tuotteet on säännelty eurooppalaisilla standardeilla, ja kaikilla alueella käytettävillä laitteilla on oltava EN54-sertifiointi.
Standardin täyttävä lämpöilmaisukaapeli koostuu valvontalaitteesta, lämpöilmaisukaapelista ja päätelaitteesta.


Valvontalaitteessa on vakiona kaksi lämpöilmaisuryhmää, joihin voidaan liittää lämpöilmaisukaapelia maksimissaan 1000 metriä/ryhmä, mutta kuitenkin huomioiden paloilmoittimen asennusohjeen ryhmärajat. Valvontalaitteesta on luettavissa laitteen tila sekä siitä on myös nähtävissä hälytyksen sijainti.
Lämpöilmaisukaapeli päätetään päätelaitteeseen, jonka avulla valvotaan kaapelin tilaa. Lisäksi päätelaitteessa on sisäänrakennetut kytkimet palo- ja vikahälytyksien testaamista varten.
Lämpöilmaisukaapelina on kaksi vaihtoehtoa, joiden hälytyslämpötilat ovat 78°C tai 88°C.
Kaapeli tulee kiinnittää asianmukaisesti ja kiinnitykseen löytyy useita kiinnike vaihtoehtoja.
Linjalämpöilmaisinta voidaan käyttää useissa ympäristöissä, joissa suojataan laajoja avoimia tiloja lämpöön perustuvalla ilmaisulla. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi kylmät parkkihallit, ulkovarastot, teollisuuden kuljetinhihnat ja tunnelit.